De overheid zal de nodige inspanningen leveren en de mensen trachten te leiden naar de opleiding "coachend communiceren" die nu voorligt voor de niveau B.

Navraag zal worden gedaan naar het aantal inschrijvingen die er zijn om de mensen te oriënteren naar deze cursus (personeel niveau B) .

Voor niveau A gaat men deze oriënteren naar de nu voorgestelde cursus "presenteren en overtuigen". 

Voor de niveau C en D zal men de mensen oriënteren naar de cursus "eerste hulp" die reeds bestaat en gebruikt kan worden voor de voorziene opleiding. 

De overheid zal erover waken dat iedereen de cursussen kan volgen om de gestelde gecertificeerde opleiding gevolgd te hebben.

ATO-TOOL NSPV 2020

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.