Tijdens het overleg met de minister van binnenlandse zaken in het kader van de stakingsaanzegging voor de luchtvaartpolitie te Zaventem werd volgend engagement genomen:

Dit jaar kan overgegaan worden tot de rekrutering van 1400 aspiranten. Aanvankelijk was slechts de aanwerving van 800 inspecteurs voorop gesteld.

De eerste 400 aanwervingen zullen gebeuren ten behoeve van de federale politie.

100 van die 400 rechtstreekse aanwervingen zijn bestemd voor de luchtvaartpolitie van de nationale luchthaven van Zaventem.

De CG zal samen met de sociale partners een permanente monitoring doen om na gaan of de bepaalde doelstellingen gehaald worden.

De bijzondere inspanning van de minister van binnenlandse zaken wordt enorm gewaardeerd.