Ondertussen moeten wij niemand nog overtuigen dat er een afbraak van de pensioenen aan het gebeuren is.
Het regeerakkoord zit bij mij te vers in het geheugen. Tot op de dag van vandaag heeft men, wat de pensioenen betreft, trouw het regeerakkoord uitgevoerd. Ik vrees dat wat nog rest, wat nog niet is uitgevoerd, ons nog te wachten staat.

 

Vooral wat opgenomen is in punt 2.3 van het regeerakkoord. “de berekening van het pensioen moet gebaseerd zijn op het arbeidsinkomen van de volledige loopbaan, en niet enkel op het einde van de loopbaan. Het afzwakken van de referentiewedde is reeds ingezet door van 5 naar 10 jaar te gaan voor het gemiddelde van de wedde. En 20 jaar zie ik er ook aan te komen voor het bepalen van de referentiewedde.
Wel is waar zijn het de nog actieve beroepsbevolking die onder die hervorming het meest te verduren heeft.

Wij moeten toegeven dat de gepensioneerden zelf op gebied van pensioenhervorming, nog buiten schot gebleven zijn. Maar hoelang nog? 
Het buiten schot gebleven zijn van die gepensioneerden, moet men toch wat relativeren.

Denk maar aan de indexsprong april 2015. Een indexsprong lijkt iets van zeer tijdelijke aard te zijn. Wat is nu 2% op maandbasis? Wat is nu 2% op jaarbasis? 
Maar hier vergeet men één ding: met die indexsprong van april 2015 gaat een indexaanpassing totaal verloren voor de rest van uw pensioenjaren.

Reken maar eens uit!!!

OPEN