Nico Claeys

Kandidaat werkend lid afdeling Brugge NSPV West-Vlaanderen


Hoewel ik tijdelijk afwezig ben als NSPV-afgevaardigde wegens opleiding AHINP,
wens ik toch mijn kandidatuur in te dienen als werkend lid voor de afdeling Brugge.

Het ligt nl. in de lijn van verwachting dat ik vanaf 1 juli 2020 terug in de PZ Damme/Knokke-Heist aan de slag kan, als HINP Informatiebeheer, waarbij ik mijn mandaat als afgevaardigde terug ten volle zal opnemen.

Blijven inzetten op de digitale transformatie van onze prachtige organisatie is en blijft mijn motto.
De communicatie naar onze leden kan nog veel beter en ook daar kan en wil ik een voortrekkersrol in nemen.

Ik kan echter niet aanwezig zijn op de provinciale verkiezing om mijn kandidatuur persoonlijk voor te stellen.
Ik vermoed echter dat ik na meer dan 8 jaar actief te zijn binnen de afdeling Brugge, ik geen voorstelling meer nodig heb...
Te meer ik in de vorige legislatuur opvolger was van Philippe Vienne wanneer hij in pensioen zou gaan.

Met syndicale groeten,

Nico Claeys.

PS: mag ik jullie vragen ook eens een kijkje te nemen op https://www.ookdathoorterbij.be ??

In het kader van onze opleiding AHINP aan de West-Vlaamse Politieschool, organiseren wij een veiling en actie voor het goede doel.
Wij veilen oa gesigneerde bokshandschoenen van collega Delfine Persoon.


OPEN