Wat is mantelzorg? Kan ik het recht verwerven om een mantelzorgpremie te krijgen?

Buiten de jaarlijkse bijdrage voor de Vlaamse zorgverzekering weten de meeste Vlamingen niet wat mantelzorg betekend.
In de eerste plaatse zijn de bewoners van het Vlaamse landsgedeelte verplicht aangesloten bij deze kas.
Deze die woonachtig zijn binnen het Brussels Hoofdstedelijk gewest mogen zelf de keuze maken of ze aansluiten of niet.
In het Waalse gewest is de “zorgverzekering” onbestaande.

pensioen12Vlaamse zorgvergoeding voor mantel- en thuiszorg.
Mensen die veel verzorging nodig hebben kunnen van de Vlaamse Zorgverzekering een maandelijkse toelage krijgen voor het betalen van de niet-medische kosten (waaronder mantelzorg) wanneer ze in hun thuismilieu verblijven.

Die vergoeding bedraagt maandelijks 130 euro.
Om deze vergoeding te krijgen, hebt u een attest van zorgbehoevendheid nodig.
Darvoor kan je meestal terecht bij uw ziekenfonds waarbij u aangesloten bent.

U hebt recht op een tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering indien u minimum 35 punten scoort op de Bel-schaal.
Indien u aan de voorwaarden voldoet, hebt u recht op een vergoeding vanaf de eerste dag van de vierde maand die volgt op de datum van uw aanvraag.

Meer informatie daarover vindt u bij uw ziekenfonds of op de website www.vlaamsezorgverzekering.be

Gemeentelijke mantelzorgpremies.
Naast de Vlaamse zorgvergoeding, geven veel steden en gemeenten ook een zogenaamde gemeentelijke mantelzorgpremie.
Niet elke gemeente heeft een mantelzorgpremie. Om te weten of een dergelijke mantelzorgpremie in uw gemeente bestaat, kunt u contact opnemen met het gemeentebestuur of het OCMW.

Andere maatregelen

Tijdskrediet of loopbaanonderbreking.
Als ambtenaar kan men om voor een zieke te zorgen, een gewone loopbaanonderbreking aanvragen.

Palliatief verlof.
Als werknemer uit de privé- of openbare sector hebt u recht op een vol- of deeltijds loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand op medisch, administratief, sociaal en psychologisch vlak aan een ongeneeslijk zieke of terminale persoon. De patiënt hoeft geen familielid te zijn.
U hebt recht op één maand loopbaanonderbreking. Deze periode kunt u met één maand verlengen. U kunt uw palliatief verlof wel verlengen met een gewone loopbaanonderbreking.
U krijgt tijdens uw palliatief verlof een maandelijkse uitkering. Deze uitkering kan onder bepaalde voorwaarden aangevuld worden met een Vlaamse Aanmoedigingspremie.
Meer info: www.vlaanderen.be/nl/werk/loopbaan/palliatief-verlof - www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t20

Palliatief forfait.
Palliatieve patiënten die thuis verzorgd worden, hebben recht op een palliatief forfait. Deze premie is een forfaitair bedrag (647,16 euro) en kan twee keer aangevraagd worden. Dit forfait kunt u via uw huisarts aanvragen.

Verenigingen van gebruikers en mantelzorgers
Als mantelzorger kunt u voor algemeen advies en informatie terecht bij een vereniging voor gebruikers en mantelzorgers.
Er zijn in Vlaanderen en Brussel 6 verenigingen voor gebruikers en mantelzorgers. Gebruikers en mantelzorgers kunnen zich gratis lid maken van zo’n verenging.
Deze 6 verenigingen zijn erkend door Zorg en Gezondheid.

1. Steunpunt Mantelzorg
Sint Jansstraat 32-38 - 1000 Brussel
T: 02 515 03 94
E: steunpunt.mantelzorg@socmut.be
www.steunpuntmantelzorg.be

2. Liever Thuis LM
Livornostraat 25 - 1050 Elsene
T: 02 542 87 09
E: lieverthuis@mut400.be
www.lieverthuislm.be

3. Ziekenzorg van de Christelijke Mutualiteiten
Haachtsesteenweg 579/40 - 1031 Schaarbeek
T: 02 246 47 81
www.cm.be

4. Ons Zorgnetwerk
Remylaan 4B - 3018 Wijgmaal
T: 016 24 49 49
E: onszorgnetwerk@kvlv.be
www.onszorgnetwerk.be

5. OKRA-ZORGRECHT van OKRA, trefpunt 55+
Bezoekadres: Haachtsesteenweg 579 - 1030 Schaarbeek
Postadres: Postbus 40 - 1031 Brussel
T: 02 246 57 72
E: zorgrecht@okra.be
www.okra.be

6. S-Plus Mantelzorg
Sint Jansstraat 32-38 - 1000 Brussel
T: 02 515 02 63
E: mantelzorg@s-plusvzw.be
www.s-plusvzw.be/mantelzorg


OPEN