(ook voor NIET-LEDEN)

VRIJDAG 7 OKTOBER 2022 OM 13.30 UUR

feestzaal “@cabasse”, Markt 4 te 2470 Retie

Met toelichting door Nationaal voorzitter van het NSPV, Carlo Medo

Maaltijdcheque
Navap
Rechtsbijstand – art 52
Rondvraag

Belangrijk!!

Personeelsleden in actieve dienst hebben recht op 4 uur dienstvrijstelling voor het bijwonen van deze vergadering.

Aanwezigheidslijsten kunnen door de lokale afgevaardigden afgeleverd worden aan uw korpsleiding. 

Tot binnenkort

Koen Van Dyck
Vz afdeling Turnhout
0494/170043
Koen.vandyck@nspv-ant.be

Download de uitnodiging hier