Beste leden van de Lokale en Federale politie,

Het NSPV vzw nodigt u graag uit voor een informatiemoment dat speciaal is georganiseerd voor ALLE leden van de geïntegreerde politie.

De functie van Voorzitter Regio Brussels Hoofdstedelijk gewest is vacant. De verkiezingen zullen doorgaan op 17 februari 2023 om 08.00 uur, Gebouw NSPV VZW (grote zaal), Romboutsstraat 1/011, 1932 Zaventem tijdens de Algemene Vergadering van de Regio Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De dagorde en documentatie voor deze Algemene Vergadering zal aan de afgevaardigden worden overgemaakt ten laatste op 07 februari 2023.

De voorwaarden en modaliteiten van de verkiezingen zijn te raadplegen in het ARIO van het NSPV VZW (Titel V. De Verkiezingen) De kandidaturen moeten worden overgemaakt aan de Provinciaal Secretaris Stephane Lombaerts, met de vermelding ‘Verkiezing Voorzitter Regio Brussels Hoofdstedelijk Gewest’. De kandidaturen moeten ten laatste op

17 januari 2023 om 24.00 uur ingediend zijn.

Beste Allemaal,

Het jaar 2020 zal voor altijd in onze geschiedenisboeken blijven staan als een Annus Horribilis.

Na een moeilijke aanzet die getekend werd door een aanslepende regeringsvorming en het stijgend aantal gewelddaden tegen ambulanciers, brandweer en politie krijgt in maart onze maatschappij een zware klap door het uitbreken van het COVID 19 virus in België.

Na een heel aarzelende aanpak, ook voor de politiemedewerkers, blijkt al vrij snel dat drastische maatregelen zich opdringen. Reeds heel snel in de eerste golf heeft het virus ons een aantal collega’s brutaal ontnomen.

Net zoals de rest van de wereld zit België in een bijzondere crisis. Deze bijzondere periode vraagt van iedereen een aanpassing in zijn privé – en beroepsleven.

Conform het statuut en het ARIO van het NSPV VZW wordt voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2020 op de Algemene Vergadering verkiezingen georganiseerd. 

Uitnodiging voor het banket, toegankelijk voor onze leden van NSPV Limburg.

Na onze succesvolle kersttrip naar Keulen in 2017 bezoekt het NSPV Limburg op algemeen verzoek opnieuw een leuke kerstmarkt in Duitsland. Deze keer brengt de reis ons naar het mooie Düsseldorf. Gelieve 19 en 20 december 2019 aan te kruisen in jullie agenda.

Beste collega,

NSPV Oost-Vlaanderen/Afdeling Oudenaarde nodigt u graag uit voor een informatiemoment waar we ieder van u wensen te informeren over

  • het fusietraject in de politiezones PZ Brakel en PZ Vlaamse Ardennen

Beste,

Mijn syndicaal engagement als afgevaardigde voor NSPV (toen nog NSRP) begon bij mijn aankomst in de Rijkswachtbrigade Oudenaarde in 1986 door toedoen van wijlen Marc De Byser. Nog geen jaar later werd ik afdelingssecretaris voor de afdeling Oudenaarde om in 1994 door te stromen tot Provinciaal Secretaris.

Op 01.04.2000 werd ik verkozen tot Provinciaal Voorzitter voor Oost-Vlaanderen.

Gelet op mijn pensionering op 01.02.2024 kan ik niet langer het ambt van Provinciaal Voorzitter waarnemen en werd op 19.01.2024 Philippe Thoorens verkozen tot mijn opvolger.  

Beste collega,

NSPV Oost-Vlaanderen/Afdeling Dendermonde nodigt u graag uit voor een informatiemoment waar we ieder van u wensen te informeren over

  • de fusietrajecten in de politiezones
  • laatste gebeurtenissen op onderhandelingsniveau
  • de huidige stand van zaken m.b.t. ons politiestatuut

Beste collega,

Het NSPV vzw nodigt u graag uit voor een informatiemoment waar we ieder van u wensen te informeren over

  • de laatste gebeurtenissen op onderhandelingsniveau
  • de laatste nieuwe ontwikkelingen binnen het politielandschap
  • de huidige stand van zaken m.b.t. ons politiestatuut
  • de mogelijke gevolgen van de lopende en voorbije onderhandelingen

NSPV VZW nodigt alle personeelsleden van de GPI, werkzaam in de provincie Vlaams-Brabant, uit om een infosessie bij te wonen.

Actie in gemeenschappelijk front aan LPA BruNat.

Uitnodiging voor het banket, toegankelijk voor onze leden van NSPV Limburg en Vlaams-Brabant.

NSPV VZW nodigt zijn leden en afgevaardigen in de provincie West-Vlaanderen uit om een infosessie bij te wonen.

NSPV VZW nodigt al zijn leden, werkzaam in de afdeling Kortrijk, uit op een ledendag.

We hebben de laatste weken grote inspanningen geleverd om de onveilige situatie rondom de bewaking van Minister Van Quickenborne aan te kaarten.

Het Onderhandelingscomité van vorige week had geen oplossing geboden, waardoor we genoodzaakt waren om een stakingsaanzegging te activeren die ingaat op 01 maart.