Geachte leden van de NSPV-afdeling Mechelen,

 

Op 24 januari 2020 werden er binnen het NSPV (provincie Antwerpen) verkiezingen gehouden.

Zo ook voor onze afdeling Mechelen.  Er diende een nieuwe voorzitter gekozen, en een nieuw werkend (stemgerechtigd) lid.  Bijkomend dienden ook een aantal provinciale mandaten verkozen te worden.

De functie van Voorzitter Regio Brussels Hoofdstedelijk gewest is vacant. De verkiezingen zullen doorgaan op 17 februari 2023 om 08.00 uur, Gebouw NSPV VZW (grote zaal), Romboutsstraat 1/011, 1932 Zaventem tijdens de Algemene Vergadering van de Regio Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De dagorde en documentatie voor deze Algemene Vergadering zal aan de afgevaardigden worden overgemaakt ten laatste op 07 februari 2023.

De voorwaarden en modaliteiten van de verkiezingen zijn te raadplegen in het ARIO van het NSPV VZW (Titel V. De Verkiezingen) De kandidaturen moeten worden overgemaakt aan de Provinciaal Secretaris Stephane Lombaerts, met de vermelding ‘Verkiezing Voorzitter Regio Brussels Hoofdstedelijk Gewest’. De kandidaturen moeten ten laatste op

17 januari 2023 om 24.00 uur ingediend zijn.

Beste Allemaal,

Het jaar 2020 zal voor altijd in onze geschiedenisboeken blijven staan als een Annus Horribilis.

Na een moeilijke aanzet die getekend werd door een aanslepende regeringsvorming en het stijgend aantal gewelddaden tegen ambulanciers, brandweer en politie krijgt in maart onze maatschappij een zware klap door het uitbreken van het COVID 19 virus in België.

Na een heel aarzelende aanpak, ook voor de politiemedewerkers, blijkt al vrij snel dat drastische maatregelen zich opdringen. Reeds heel snel in de eerste golf heeft het virus ons een aantal collega’s brutaal ontnomen.

Net zoals de rest van de wereld zit België in een bijzondere crisis. Deze bijzondere periode vraagt van iedereen een aanpassing in zijn privé – en beroepsleven.

Conform het statuut en het ARIO van het NSPV VZW wordt voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2020 op de Algemene Vergadering verkiezingen georganiseerd. 

Na onze succesvolle kersttrip naar Keulen in 2017 bezoekt het NSPV Limburg op algemeen verzoek opnieuw een leuke kerstmarkt in Duitsland. Deze keer brengt de reis ons naar het mooie Düsseldorf. Gelieve 19 en 20 december 2019 aan te kruisen in jullie agenda.

Op 25 oktober vond er een Basisoverlegcomité en een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk plaats binnen de zone Kempenland (BOC Pol 124).

NATIONALE MANIFESTATIE op maandag 28.11.2022

De maat is vol

Na de recente gebeurtenissen rond geweld tegen politie waarbij een collega het leven liet en een andere ernstig gewond raakte, moet het van ons hart dat het zo niet verder meer kan met deze regering die zich steeds maar wegsteekt in uitvluchten en beloftes en ondertussen gretig werk maakt van de verdere uitholling van ons statuut en beloofde waarborgen - in plaats van echt hun politie te gaan waarderen. We verlangen dan ook dat die loze woorden van waardering voor de politie eindelijk eens voelbaar en zichtbaar worden gesteld door deze regering.

Hallo iedereen

Nu de Covid-beperkingen stilaan tot het verleden behoren is de tijd rijp om een activiteit te organiseren voor onze gepensioneerde NSPV-leden.

Met de NSPV-afgevaardigden 'Gepensioneerden' van de drie afdelingen binnen onze provincie hebben we gekozen voor een etentje met nadien mogelijkheid tot 2 spelletjes bowling in de 'Bowling Stones' te 9700 Oudenaarde, Gobelinstraat 1.

Actie in gemeenschappelijk front aan LPA BruNat.

Uitnodiging voor het banket, toegankelijk voor onze leden van NSPV Limburg en Vlaams-Brabant.

 • Provinciaal Voorzitter - Houben Aldo
  gsm 0479/56 88 23
  aldohouben1@me.com
 • Provinciaal Secretaris -


  • Voorzitter afdeling Asse - 
   gsm 

  • Voorzitter afdeling Leuven - Lamproye Sven
   gsm 0497/05 76 53
   lamproyesven@telenet.be
  • Voorzitter afdeling BruNat- De Keyzer Martin
   gsm 0497/53.25.01
   S014399@telenet.be
  • Provinciaal afgevaardigde gepensioneerden -Boon Jan
   gsm 0475/91 33 72 - tel 016/25 30 12
   janjboon@skynet.Be

We hebben de laatste weken grote inspanningen geleverd om de onveilige situatie rondom de bewaking van Minister Van Quickenborne aan te kaarten.

Het Onderhandelingscomité van vorige week had geen oplossing geboden, waardoor we genoodzaakt waren om een stakingsaanzegging te activeren die ingaat op 01 maart.

We hebben vandaag maandag 4 oktober 2021 het tragische nieuws vernomen van het overlijden van collega Nick Campe, gewaardeerd motorrijder van de Politiezone Oostende.

Vorige week kregen we vanuit verschillende eenheden binnen de provincie terechte bezorgdheden ivm de administratieve afhandeling van transmigranten.