Geachte leden van de NSPV-afdeling Mechelen,

 

Op 24 januari 2020 werden er binnen het NSPV (provincie Antwerpen) verkiezingen gehouden.

Zo ook voor onze afdeling Mechelen.  Er diende een nieuwe voorzitter gekozen, en een nieuw werkend (stemgerechtigd) lid.  Bijkomend dienden ook een aantal provinciale mandaten verkozen te worden.

Lees meer...

Beste Allemaal,

Het jaar 2020 zal voor altijd in onze geschiedenisboeken blijven staan als een Annus Horribilis.

Na een moeilijke aanzet die getekend werd door een aanslepende regeringsvorming en het stijgend aantal gewelddaden tegen ambulanciers, brandweer en politie krijgt in maart onze maatschappij een zware klap door het uitbreken van het COVID 19 virus in België.

Na een heel aarzelende aanpak, ook voor de politiemedewerkers, blijkt al vrij snel dat drastische maatregelen zich opdringen. Reeds heel snel in de eerste golf heeft het virus ons een aantal collega’s brutaal ontnomen.

Lees meer...

Net zoals de rest van de wereld zit België in een bijzondere crisis. Deze bijzondere periode vraagt van iedereen een aanpassing in zijn privé – en beroepsleven.

Lees meer...

Conform het statuut en het ARIO van het NSPV VZW wordt voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2020 op de Algemene Vergadering verkiezingen georganiseerd. 

Lees meer...

Uitnodiging voor het banket, toegankelijk voor onze leden van NSPV Limburg.

Lees meer...

Na onze succesvolle kersttrip naar Keulen in 2017 bezoekt het NSPV Limburg op algemeen verzoek opnieuw een leuke kerstmarkt in Duitsland. Deze keer brengt de reis ons naar het mooie Düsseldorf. Gelieve 19 en 20 december 2019 aan te kruisen in jullie agenda.

Lees meer...

Op 25 oktober vond er een Basisoverlegcomité en een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk plaats binnen de zone Kempenland (BOC Pol 124).

Lees meer...

Hallo iedereen

Nu de Covid-beperkingen stilaan tot het verleden behoren is de tijd rijp om een activiteit te organiseren voor onze gepensioneerde NSPV-leden.

Met de NSPV-afgevaardigden 'Gepensioneerden' van de drie afdelingen binnen onze provincie hebben we gekozen voor een etentje met nadien mogelijkheid tot 2 spelletjes bowling in de 'Bowling Stones' te 9700 Oudenaarde, Gobelinstraat 1.

Lees meer...

Op vrijdag 25 februari 2022 kwamen de afgevaardigden van de Oost-Vlaamse afdelingen Gent, Dendermonde en Oudenaarde na lange tijd van vergaderen via Teams life samen te Wondelgem in zaal De Zulle.  

Lees meer...

Actie in gemeenschappelijk front aan LPA BruNat.

Lees meer...

Uitnodiging voor het banket, toegankelijk voor onze leden van NSPV Limburg en Vlaams-Brabant.

Lees meer...
 • Provinciaal Voorzitter - Houben Aldo
  gsm 0479/56 88 23
  aldohouben1@me.com
 • Provinciaal Secretaris -


  • Voorzitter afdeling Asse - 
   gsm 

  • Voorzitter afdeling Leuven - Lamproye Sven
   gsm 0497/05 76 53
   lamproyesven@telenet.be
  • Voorzitter afdeling BruNat- De Keyzer Martin
   gsm 0497/53.25.01
   S014399@telenet.be
  • Provinciaal afgevaardigde gepensioneerden -Boon Jan
   gsm 0475/91 33 72 - tel 016/25 30 12
   janjboon@skynet.Be

Provincie West-Vlaanderen denkt aan hun gepensioneerde leden!

Lees meer...

We hebben vandaag maandag 4 oktober 2021 het tragische nieuws vernomen van het overlijden van collega Nick Campe, gewaardeerd motorrijder van de Politiezone Oostende.

Lees meer...

Vorige week kregen we vanuit verschillende eenheden binnen de provincie terechte bezorgdheden ivm de administratieve afhandeling van transmigranten.

Lees meer...

BREXIT en de reis naar China van de bepaalde burgemeesters en KC, op uitnodiging van de gouverneur van West-Vlaanderen.

Vorige week vertrokken een aantal burgemeesters en korpschefs van de provincie West-Vlaanderen naar China op studiereis.
Juist op het ogenblik dat West-Vlaanderen geconfronteerd wordt met de rechtstreekse gevolgen van de nakende BREXIT.

Lees meer...
OPEN