De afdelingsvoorzitters zijn van ambtswege "werkend lid" en zetelen in de provinciale raad. Zij worden bijgestaan door de "werkende leden" van hun afdeling.

De provinciaal voorzitter wordt door de "werkende leden" verkozen en zetelt eveneens voor een periode van vier jaar.

Per tweehonderdvijftig leden binnen de provincie, komt er nog een "werkend lid" bij.

De provinciaal voorzitter is automatisch lid van de raad van bestuur NSPV.

Iedere derde dinsdag van de maand wordt er een provinciale vergadering te houden en dit na de raad van bestuur. Uitzondering: de zomermaanden en de donderdag waarop een feestdag valt.

Tweemaal per jaar wordt door de provincie een terugkomdag georganiseerd en dit voor alle aanspreekpunten en afgevaardigden.

Verder zijn er in de provincie "Provinciale Invalspunten" (PI). Hiervoor werden een aantal afgevaardigden aangeduid, elk met zijn specialiteit.

 

Binnen de provincie West-Vlaanderen zijn er drie afdelingen, namelijk:

Brugge, Kortrijk en Ieper/Veurne