We hebben de laatste weken grote inspanningen geleverd om de onveilige situatie rondom de bewaking van Minister Van Quickenborne aan te kaarten.

Het Onderhandelingscomité van vorige week had geen oplossing geboden, waardoor we genoodzaakt waren om een stakingsaanzegging te activeren die ingaat op 01 maart.

Gisteren(maandag 27/02)  in de vooravond kwam er een onverwachtste plotwending in dit verhaal.  Het specifieke dreigingsniveau werd door het crisiscentrum teruggebracht naar niveau 2.

Vandaag vernamen we op het BOC in de PZ Vlas dat er geen statische bewaking meer moet worden verricht ter hoogte van de woning.

Dit gegeven neemt niet weg dat we volledig achter onze terechte eisen blijven staan.

We blijven erop hameren dat deze opdracht in de meest veilige omstandigheden moest kunnen gebeuren.  Het blijft ons ook een raadsel waarom er zoveel geheimdoenerij was omtrent de risicoanalyse.

Ook zijn wij niet te spreken over het grote aantal collega's dat ging worden gevorderd.  Dit was een buitenproportionele maatregel.

We volgen dit dossier verder van nabij op en zullen blijven inzetten op jullie veiligheid.  We hopen dat de overheid ondertussen lessen getrokken heeft hieruit en we kunnen vermijden opnieuw in een escalatiemodel terecht te komen.

De bal ligt in hun kamp!

 

Jullie kunnen op ons blijven rekenen.

Samen sterk!

  

Wesley Huysentruyt

Nationaal Afgevaardigde

            

Thierry Belin

Nationaal Secretaris