De functie van Voorzitter Regio Brussels Hoofdstedelijk gewest is vacant. De verkiezingen zullen doorgaan op 17 februari 2023 om 08.00 uur, Gebouw NSPV VZW (grote zaal), Romboutsstraat 1/011, 1932 Zaventem tijdens de Algemene Vergadering van de Regio Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De dagorde en documentatie voor deze Algemene Vergadering zal aan de afgevaardigden worden overgemaakt ten laatste op 07 februari 2023.

De voorwaarden en modaliteiten van de verkiezingen zijn te raadplegen in het ARIO van het NSPV VZW (Titel V. De Verkiezingen) De kandidaturen moeten worden overgemaakt aan de Provinciaal Secretaris Stephane Lombaerts, met de vermelding ‘Verkiezing Voorzitter Regio Brussels Hoofdstedelijk Gewest’. De kandidaturen moeten ten laatste op

17 januari 2023 om 24.00 uur ingediend zijn.