Geachte leden,
Beste collega’s,

Via deze weg meld ik u dat Carl Geets, voorzitter van de afdeling Mechelen van het NSPV, een nieuwe professionele uitdaging aangaat.


Na het behalen van het directiebrevet zet hij nu een volgende stap in zijn carrière en wordt hij hoofdcommissaris en personeelsdirecteur in de Politiezone Brussel-Noord (PolBruNo).
Aangezien deze nieuwe functie niet langer combineerbaar is met het voorzitterschap van de afdeling Mechelen heeft Carl beslist om zijn syndicaal mandaat neer te leggen.

In overleg met al onze afgevaardigden en conform onze statuten werden inmiddels een voorzittersverkiezing gehouden om de continuïteit te verzekeren.
Vanaf 1 juli 2016 zal het roer overgenomen worden door Geert De Schryver.
In tussentijd werken Geert en Carl uiteraard samen om een vlotte overdracht te garanderen en om te zorgen dat onze dienstverlening aan u, onze leden, verzekerd blijft.

Via dit kanaal wenst Carl u allen te bedanken voor uw steun en vertrouwen gedurende de voorbije jaren.
Naar beste vermogen heeft hij samen met alle afgevaardigden getracht om iedereen die op het NSPV beroep deed ook daadwerkelijk verder te helpen.
Het bestuursteam slaagde er in die periode bovendien in om de afdeling te doen groeien en het ledenaantal fors te doen toenemen.

Ik bedank Carl voor zijn gedrevenheid en inzet ten bate van onze leden en wens hem veel succes met zijn nieuwe uitdaging.
Ik wens tevens de nieuwe voorzitter Geert De Schryver bij deze van harte proficiat met zijn verkiezing als voorzitter van de afdeling.
Ik ben er van overtuigd dat hij op hetzelfde elan zal verdergaan en dat hij de wind die we thans in de zeilen hebben volledig ten bate van u, onze leden, zal benutten.
U kan de nieuwe afdelingsvoorzitter bereiken via geert.deschryver@telenet.be en 0475/365433.
Veel succes Geert!

Met vriendelijke groeten,

 

Tom De Gent