Velen onder jullie ontvingen onlangs een schrijven van de politiezone 5339 waarin verschuldigde bedragen, afkomstig van maaltijdpremies, soms van jaren geleden, worden opgeëist.


Wij informeren U dat uw vakbond, het NSPV, momenteel in contact staat met uw overheid.
Deze laatste verbindt er zich er toe om in de loop van volgende week terug met ons contact op te nemen hieromtrent.
In de tussentijd raden we U aan om een paar dagen te wachten voordat u reageert op de ontvangen brieven.
We zullen snel communiceren van zodra we meer informatie hebben.
Wij staan aan uw zijde en zullen alles in het werk stellen om uw belangen te behartigen.