Hierbij vindt u de toelichting met betrekking tot de simulatie SSGPI over de mogelijke nieuwe verloning rekening houdend met de huidig voorliggende voorstellen van de overheid:

 • Download dit simulatiebestand vanop de website van ssgpi.be
 • Klikt eerst bovenaan op “bewerking inschakelen” en dan “inhoud inschakelen”
 • Keuzevenster voor uw taal – druk op OK en op “ga verder”
 • Maak u keuze van simulatie (gepersonaliseerde simulatie) – druk op OK
 • Maak u keuze ‘contractueel’ of ‘statutair’ en druk op OK
 • Maak u keuze ‘OPS-kader’ of ‘Calog-kader’ en druk op OK
 • Selecteer uw schaal – anciënniteitsdatum – prestatie percentage – haard-of standplaatstoelage – weddesupplement (mandaat) en druk op OK
 • U bekomt een keuzelijst toelagen operationelen. Vinkt aan wat bij u van toepassing is en druk op OK. (Voor LRD aanvullende toelage aanvinken)
 • U bekomt een keuzelijst met betrekking tot vergoedingen. Vinkt aan wat bij u van toepassing is en druk op OK
 • U bekomt een keuzevenster met betrekking tot uw aanvullende toelagen indien u voordien aanvullende toelage had aangevinkt. Vinkt aan wat van toepassing is bij u en druk op ‘Ik bevestig mijn keuze – OK’
 • U bekomt een keuzelijst met betrekking tot uw gezinssituatie. Vinkt aan wat bij u van toepassing is en druk op OK
 • U verkrijgt nu een simulatie over uw huidige verloning.

Nu dient u verder te gaan op dit document om de simulatie te bekomen waarbij de huidige voorstellen van de Overheid verwerkt worden. Ten einde uw verloning de kunnen vergelijken, noteer alvast uw huidig netto verloningsbedrag en ga verder als volgt:

 • Op rij 29 – kolom D-E onder de rubriek: U wenst u de schaal, anciënniteitsdatum, … vindt u “Gegevens_Données”. Klik daar op indien er voor u een nieuwe weddeschaal voorzien wordt in het voorstel)
 • Eerst wordt u opnieuw gevraagd ‘contractueel – statutair’ – u drukt op OK
 • Dan bekomt u de keuzemogelijkheid over schaal – anciënniteitsdatum-… Hier gaat u uw nieuwe loonschaal gaan bevestigen. Een huidige B4 of B5 wordt respectievelijk B4Delta+ of B5Delta+. Een M4 met >24 jaar dienst wordt M­_M5New. Druk vervolgens op OK

U krijgt opnieuw een overzicht van uw verloning in de nieuwe weddeschaal (zo er een nieuwe weddeschaal voor u voorzien werd in het voorstel). Indien er voor u geen nieuwe weddeschaal voorzien werd, kunt u vanaf hier verder gaan om toch uw simulatie af te ronden.

 • Scrol naar onder tot op rij 44: Simulatie 2020 met door nabijheid verminderde toelagen + max. maaltijdcheques. Plaats een “X” in het groene vak
 • Klik daarna op “Preview” (rij 27) en u bekomt de volledige simulatie wat u verloning zou zijn vanaf 01/01/2019.
 • U vindt op rij 42 uw wedde terug
 • U vindt op rij 43 het maximum bedrag aan maaltijdcheques terug (ziek of verlof levert geen maaltijdcheque op enkel tijdens een “werkdag” blijft nog de vraag of voor WE-werk ook een maaltijdcheque zal voorzien worden?)
 • U vindt op rij 44 het maximum netto verloningsbedrag terug volgens de simulatie gekoppeld aan de voorstellen van de overheid.

 

ATO-TOOL NSPV 2019

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.