Op woensdag 28 februari 2018 kwam het Onderhandelingscomité voor politiediensten bijeen in aanwezigheid van de minister van Binnenlandse Zaken, Jan JAMBON.

In vergelijking met het ontwerp dat maandag 26/2 in de Nationale Raad is gepresenteerd, heeft de overheid aan de vakbondsorganisaties nieuwe voorstellen gedaan met betrekking tot het eisenbundel.

Deze nieuwe voorstellen bevatten aanzienlijke vorderingen op basis waarvan het NSPV verdere onderhandelingen kan overwegen.

De overheid verbindt zich ertoe om ons na de opmerkingen, die tijdens het Onderhandelingscomité zijn gemaakt, zo spoedig mogelijk hiervan de teksten die worden aangevuld ter beschikking te stellen. Zodra deze teksten zijn ontvangen en geanalyseerd zal onmiddellijk een nieuwe Nationale Raad worden bijeengeroepen om het mandaat te bepalen dat aan het onderhandelingsteam zal worden gegeven".

Het NSPV informeert u!

ATO-TOOL NSPV 2019

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.