Ingevolge het protocolakkoord onder voorbehoud, met de Minister van Binnenlandse Zaken doen de gekste geruchten de ronde en blijkt er toch enige duiding nodig te zijn !

Betreft dit een onderhandeling voor een algehele loonsverhoging?

NEEN !

Ingevolge onze eisen heeft de overheid een studie laten uitvoeren waaruit blijkt dat er flagrante verschillen bestaan tussen sommige loonschalen van de politie in vergelijking met gelijkwaardige loonschalen van het openbaar ambt..
Het is dus op die basis dat de meest ongunstige loonschalen binnen de politie het voorwerp zullen uitmaken van een CORRECTIE!
Het gaat ondermeer over de loonschalen B4, B5 en M4 (Ops)

Werd het CALog vergeten ?

NEEN !

Uit de hoger aangehaalde vergelijkingen is gebleken dat het CALog niveau B het meest benadeeld is. Het is dus deze categorie die een loonscorrectie krijgt door onze onderhandeling.

Wat met de competentietoelage?

Die houdt op te bestaan en elk Calog personeelslid zal ingeschaald worden in de maximale loonschaal van zijn niveau.

In geval van sociale promotie zal er minstens een verschil zijn van 1000  € op jaarbasis (niet geïndexeerd) tussen de laatste loonschaal voor promotie en de nieuwe loonschaal ingevolge de promotie. Dezelfde maatregel geldt ook voor personeelsleden die de laatste 6 jaar sociale promotie hebben gemaakt!

Wie heeft recht op maaltijdcheques ?

IEDEREEN. Ops en CALog. Ten belope van 88€/maand !

En de maaltijdvergoedingen ?

Die houden op de bestaan na invoering van de maaltijdcheques.

BEHALVE, als het personeelslid, na het maken van zijn eigen rekening vaststelt dat het systeem van cheques voor hem nadelig is. Hij heeft dan het recht het systeem van de maaltijdvergoedingen te behouden voor zolang hij werkzaam blijft in dezelfde functionaliteit!

Gaat men raken aan de inconveniënten (Weekend, nachten en overuren) ?

NEEN !

Er zal niets veranderen op dat vlak !

Wat met de toelagen en vergoedingen in uitdoving vanaf 01/07/2019 ?

De personeelsleden die in hun functionaliteit blijven of die mobiliteit maken voor  01/11/2022 om vervolgens in hun functionaliteit te blijven verliezen NIETS !

Betekent dit het einde van de onderhandelingen ?

NEEN !

Het NSPV vzw neemt het engagement om de overheid zo snel mogelijk terug aan de onderhandelingstafel uit te nodigen voor een algehele lineaire loonsverhoging.

De overheid van haar kant heeft reeds het engagement genomen om vanaf januari /februari 2020 reeds een eerste van een tweejaarlijks terugkomende monitoring uit te voeren. Hierbij zullen telkens de verschillende loonschalen vergeleken worden van de politie met die van het openbaar ambt. Tevens zal ook het toegekende bedrag voor een maaltijdcheque herbekeken worden.

ATO-TOOL NSPV 2019

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.