Na exact 4 maanden gedwongen afwezigheid omwille van een gerechtelijk onderzoek dat werd opgestart op basis van een manifest lasterlijke klacht, heb ik vanaf 2 oktober mijn werkzaamheden voor onze vakbond hervat.

 

Meerdere personen, zowel van buiten alsook van binnen onze organisatie, blijken de hand te hebben gehad in voormelde klacht die onze vakorganisatie en mezelf in een erg negatief daglicht hebben geplaatst. Velen onder u zullen zich terecht allerlei vragen stellen. De officiële communicatie vanuit het nationaal bureau bood geen antwoord op deze vragen en bezorgdheden. Via een parallel geruchtencircuit werd daarenboven een negatieve perceptie in stand gehouden. Alzo vormden de afgelopen maanden voor eenieder van jullie ongetwijfeld een periode van verwarring en vertwijfeling.

In deze periode heb ik zelf ervaren wat het betekent om als politieambtenaar en syndicalist in het oog van de storm te belanden. Toch ben ik, zelfs in de moeilijkste momenten, blijven geloven in een goede afloop en kon ik de nodige sereniteit bewaren. Deze ervaringen stellen me in staat om met nog meer begrip en overtuiging in te staan voor de behartiging van uw belangen, zelfs in de moeilijkste omstandigheden.

Dat het indienen van dergelijke lasterlijke klacht niet ongestraft kan blijven, spreekt voor zich. Op dat vlak werden dan ook al de eerste maatregelen genomen. Intern zullen alle bevoegde commissies en organen zich ook dienen te buigen over deze problematiek. We moeten durven analyseren hoe dergelijk scenario mogelijk was en nagaan welke duurzame lessen we daaruit moeten trekken. Doordat het gerechtelijk dossier ter inzage is, kan die analyse aangevat worden.

Bij mijn terugkeer heb ik een vereniging aangetroffen die diep verdeeld is en niet meer naar behoren functioneert. Er dringt zich dan ook een debat op over welke keuzes we moeten maken zodat we snel uit het slop geraken. In een democratisch bestel zijn het de kiezers die zich daarover moeten uitspreken. Dit impliceert het houden van vervroegde verkiezingen. Hierbij verklaar ik alvast het voorzitterschap van de vereniging als vacant. Tevens roep ik de overige bestuurders op dit voorbeeld te volgen. Enkel een bestuursploeg met een vernieuwd mandaat zal in staat zijn deze pagina definitief om te draaien.

Ondertussen dienen we ons terug te concentreren op onze kernactiviteit : het behartigen van uw collectieve en individuele belangen. Laten we daar verder samen aan werken zodat een nieuwe bewindsploeg zo vlot mogelijk de aflossing kan verzekeren.

Gert Cockx
Nationaal voorzitter