"De hoge tol van Politiewerk en Militaire Operaties"

Brussel, 8 Mei 2018 – 0900 – 1330 uur

Een aanzienlijk aantal politiemensen en militairen - zowel in actieve dienst als veteranen - kampt met traumatische stress, PTSS en andere psychosociale pathologieën als gevolg van gewelddadige incidenten of van hun operationele inzet. Daarnaast worstelen steeds meer politiemensen en militairen met burn-out.

Beide verschijnselen hebben gevolgen voor hun gezin, familie en collega' s. Ze hebben ook een directe negatieve impact op hun prestaties in de job.

De behandeling van PTSS - en meer in het algemeen van alle fysieke en psychische stoornissen die het gevolg zijn van ernstige stresssituaties, inclusief burn-out - is een domein dat binnen de politie en defensie relatief onontgonnen terrein is.

Mark Sandman (USA) heeft op basis van zijn eigen ervaringen als veteraan uit de Vietnamoorlog trainings- en behandelprogramma’s op het gebied van PTSS en stressbestrijding ontwikkeld voor politieagenten, brandweerlui, militairen en oorlogsveteranen. Hij zal zijn programma’s bespreken en uitleggen hoe ze helpen bij het verzachten van fysieke en psychische stoornissen. Hij zal ook toelichten toe ze de impact van deze stoornissen op het gezin, de vrienden en collega’s van de betrokkenen wetsdienaars en militairen verminderen en hoe ze bijdragen aan hun re-integratie op de werkvloer.

Mark Sandman diende als infanteriesoldaat bij de 101st Airborne Division in Vietnam. Hij is werkzaam op het gebied van traumatische stressaandoeningen sinds 1969, toen hij een steungroep opstartte voor hulp aan de bendeleden van de Chinese Gang Wars bij San Francisco, Californië. Sindsdien heeft Mark Combat Stress Teams getraind in Europa en Azië, militaire PTSS-behandelingsteams in ziekenhuizen in Europa, de Arabische Golfregio en Afrika. Hij heeft ter plekke psychologische interventiediensten verleend voor slachtoffers van rampen en hij heeft ziekenhuis-gebaseerde crisisinterventieteams opgericht en getraind in vier traumacenters in Californië. Mark Sandman heeft in de VS diverse mentale-zelfhulp politie- en brandweerteams opgericht en getraind. Mark begeleidt momenteel zijn Veteranen-Crisisteam en faciliteert wekelijkse steungroepen voor gevechtsveteranen bij hun overgang van een “oorlogs-leefwijze” naar een burgerlevensstijl.

Christine Cuvelier is hoofdcommissaris van politie, socioloog van opleiding en beëindigt momenteel de opleiding van klinisch psycholoog.

Na eerst 20 jaar als inspecteur van politie in de politiepraktijk te hebben gestaan, in openbare orde, speciaal interventieteam, opleiding en stressteam, werd ze na een tweede politieopleiding in 2002 officier van politie.

Christine Cuvelier werkte daarna 10 jaar als socioloog-onderzoekster bij het Vast Comité “P” en deed research met betrekking tot integriteit, geweld-, vuurwapenincidenten en “incidents in Custody”. Ze deed daarnaast een intensief onderzoek naar suïcide bij de Politie. Daarna leidde ze, in de schoot van de federale politie, gedurende 5 jaar, de Dienst Toezicht op de Interne Werking en Kwaliteit en is momenteel bezig met de uitbouw van een absenteïsmeprogramma voor de geïntegreerde politie, dat kwalitatief gericht is op preventie, aanpak en re-integratie. Binnen dit programma gaat veel aandacht naar mogelijke oorzaken en specifieke determinanten, eigen aan het politieberoep zoals de lichamelijke - en psychische belasting, het omgaan met leeftijd, met beperkingen en met gevolgen van de actieve politieloopbaan, met stress en met burn-out.

Christine Cuvelier is tevens auteur van verschillende publicaties, artikels en presentaties binnen haar researchdomein.

Simultaanvertaling naar het Nederlands en het Frans is aanwezig.

Timing:

 • 09u00-09u30: Welkom - Koffie
 • 09u30-09u40: Inleiding
 • 09u40-10u20: Toespraak van Mark Sandman
 • 10u20-10u50: Vraag & antwoordsessie met Mark Sandman
 • 10u50-11u10: Koffiebreak
 • 11u10-11u40: Toespraak van Christine Cuvelier
 • 11u30-12u10: Vraag & antwoordsessie met Christine Cuvelier
 • 12u10-12u15: Afsluitende bedenkingen
 • 12u15-13u30: Sandwichlunch

 

Locatie:

Living Tomorrow – Meeting Center, Indringingsweg 1, 1800 Vilvoorde.

Het auditorium van het Living Tomorrow-complex bevindt zich op 500 m van het Militair Hospitaal Koningin Astrid, Brusselse Ring, Afrit 6.

Inschrijvingen:

 • De maximum capaciteit van de zaal bedraagt 160 plaatsen.
 • U kunt zich inschrijven zolang er plaatsen beschikbaar zijn, op basis van het principe van “first come – first served”, en dit via volgende mailadressen:

Klik hier (voor de politiemensen)  of conferentie@acmp-cgpm.be (voor de militairen).

 • De deelname aan het event is gratis. De sandwichlunch, dranken en versnaperingen worden u eveneens kosteloos aangeboden.

 

ATO-TOOL NSPV 2019

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.