In haar advies 58.113/2 van 21 september 2015 heeft de Raad van State slechts enkele opmerkingen gemaakt zonder echter de publicatie en de uitwerking van het koninklijk besluit te belemmeren.

Ook is gesteld dat de aanwezigheid van de vakbonden bij de eindeloopbaancommissie integraal deel uitmaakt van de syndicale prerogatieven.

Het koninklijk besluit vormt op zich geen probleem. Er stelt zich nog enkel een probleem van financiering, maar dat maakt deel uit van het nakende begrotingsconclaaf. Eind oktober –begin november kan alles rond zijn.

De overheid gaat zo snel mogelijk een infonieuws opstellen met een duidelijke uitleg alsook met een aantal voorbeeld simulaties. Alvorens gepubliceerd te worden zal de infonieuws ook door de sociale partners kunnen bekeken en verbeterd worden. Ook wordt de infonieuws ter verbetering voorgelegd aan de diensten van PDOS.

De aanpassing van het artikel 46 van de Pensioenwet om de jaren NAVAP in rekening te kunnen brengen als loopbaanduur, moet eerst nog naar de Ministerraad en het Comité A. Daarna moet de geijkte weg gevolgd worden ter stemming van de tekst.

ATO-TOOL NSPV 2024

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.