Op 15 oktober vond een informele samenkomst plaats van alle bestuursleden. Deze vergadering kaderde in het heropstarten van een dialoog onder alle bestuurders en dit na het hernemen van mijn activiteiten voor onze vakbond. De gelegenheid werd door eenieder aangegrepen om op een serene manier een stand van zaken op te maken na mijn afwezigheid van de afgelopen maanden.

 

In consensus werd besloten om vervroegde voorzittersverkiezingen te organiseren. Dit impliceert dat ik het voorzitterschap terug ter beschikking stel van de algemene vergadering die alzo vrij en ongebonden kan overgaan tot het houden van verkiezingen. Op die manier kan een democratisch debat plaats vinden over welke weg we willen inslaan in de toekomst en wie daarbij als gids kan fungeren.

In afwachting van deze verkiezingen waarvan de modaliteiten in samenspraak met de raad van bestuur zo snel als mogelijk zullen vastgelegd worden, zal ik als ontslagnemend voorzitter mij hoofdzakelijk inzetten voor de behartiging van onze syndicale belangen. Onze syndicale dienstverlening blijft immers de pijler van onze organisatie waar ik me ook verder voor wil inspannen.

Gert Cockx
Nationaal voorzitter