Op maandag 30 april 2018 vindt er een staking plaats van het federaal overheidspersoneel.

Het NSPV VZW zal aan deze staking niet deelnemen gezien de politie over een apart statuut beschikt.
Wij vernemen echter dat de cipiers in sommige gevangenissen het werk zullen neer leggen.
Momenteel loopt er ook nog een globale stakingsaanzegging binnen de politie.
Indien u aangeduid wordt om cipiers te vervangen en u wenst gebruik te maken van uw stakingsrecht zal het NSPV VZW u steunen, indien u in regel bent met uw ledenbijdrage.
Na het invullen van de nodige administratieve documenten heeft u recht op stakingsgeld.
Dit bericht betekent geenszins enige collectieve oproep tot staking op 30 April 2018. 

Het NSPV VZW blijft echter strijdvaardig om de rechten van haar leden te verdedigen. Wij blijven ons inzitten voor ons eigen bijzonder statuut.

 Carlo Médo

Nationaal voorzitter

 

 

ATO-TOOL NSPV 2019

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.