Op het HOC van dinsdag 19 juni 2018 is de aspirantenmobiliteit naar de CIC’s besproken.

De overheid heeft duidelijk gesteld dat de inspecteurs een keuze zullen krijgen of ze 1 jaar, 2 jaar (of langer) wensen te blijven. Er dient duidelijk gecommuniceerd te worden dat wanneer men een opleiding calltaking/dispatcher gaat volgen dit impliceert dat men 2 jaar blijft. De aanwezigheidstermijn moet bereikt zijn alvorens men mobiliteit mag vragen. Wat betreft het recht om de personeelsleden dan nog 6 maanden te houden ging men nog verder bekijken of dit zo is en daar iets kan aan worden gedaan. Het werken in 12-uren in plaats van 8-urendienst moest ook nog verder worden bekeken. De personeelsleden die nu via GPI 73 zijn geplaatst en al een opleiding aan het volgen zouden zijn wordt dezelfde mogelijkheid geboden.

Het NSPV VZW is er voor u en zal uw belangen steeds ten volle verdedigen!

PENSIOENEN

De recentste informatie vindt u hier terug.
Het NSPV communiceert enkel over besproken zaken!

ATO-TOOL NSPV 2019

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.