Tijdens het informeel onderhoud met Minister Jambon op 05 september, hebben wij een aantal mededelingen gekregen omtrent de nieuwe tuchtwet, aanwervingen, geweld tegen politiemensen, het sectorieel akkoord en de ziektedagen. 

Dit is zeker geen blijde boodschap maar.. Op dit moment beschikt niemand over de nodige teksten ter zake. Zo staat er geen letter op papier omtrent de ziektedagen. Daarom hebben wij aan de Minister duidelijk gemaakt dat het NSPV niet zomaar de aanvallen op het politiestatuut zonder slag of stoot zal laten voorbijgaan. 

Als wij de teksten ter beschikking hebben dan zal het NSPV niet aarzelen om te reageren en acties te ondernemen. 

Carlo Médo Nationaal Voorzitter

ATO-TOOL NSPV 2019

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.