Op 25 september 2018 nodigt het NSPV al het personeel van de geïntegreerde politie (Ops en CALog) uit deel te nemen aan de Nationale welzijns- en gezondheidsdag.

De laatste jaren heeft de regering het statuut van de ambtenaren in het algemeen en die van de politie in het bijzonder voortdurend afgebroken:

  • de pensionering met enkele jaren uitgesteld voor een lager pensioenbedrag
  • aanzienlijke verzwakking van het gezondheidszorgsysteem en de medische pensioenprocedure
  • aanscherping van de tuchtprocedures met concentratie van alle bevoegdheden in de handen van één man, de korpschef, en beperking van de rechten van de verdediging
  • inadequaat aanwervingsbeleid
  • het ontbreken van elk sociale dialoog door een overheid die de vertegenwoordigers van het personeel probeert te bespotten.

Tegelijkertijd zegt de regering een echt beleid te voeren ter bestrijding van geweld tegen politieagenten, waarbij ze zelfs cijfers naar voren brengt die een vermindering van dit geweld doen uitschijnen, hetgeen volledig ongeloofwaardig is.

Zoals we kunnen zien is de toekomst van het politiepersoneel niet rooskleurig en worden we het vaakst behandeld als "tweederangsburgers".

Als representatieve vakbondsorganisatie heeft het NSPV de plicht om het welzijn van haar leden te waarborgen. De lange carrière en de moeilijkere werkomstandigheden laten ons geen andere keuze dan een beroep te doen op onze leden om de grootst mogelijke medische voorzichtigheid aan de dag te leggen.

Gezien de maatregelen die vermoeidheid, stress, fysieke gevaren en dus ernstige risico's voor de gezondheid van de hierboven vermelde werknemers met zich meebrengen, doen wij daarom een beroep op ALLE LEDEN VAN DE GEÏNTEGREERDE POLITIE (Ops en CALOG) om op 25 september 2018 naar hun arts te gaan om een controle uit te voeren en/of alle maatregelen te nemen die hun gezondheid kunnen beschermen of verbeteren.

Onze gezondheid is kostbaar, laten we er goed voor zorgen!

Carlo Médo 

Nationaal voorzitter

ATO-TOOL NSPV 2019

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.