Woorden schieten te kort om jullie allen te bedanken voor de grote opkomst aan de verschillende justitiepaleizen over het ganse land.

Deze stille uiting van protest heeft zeker zijn weerklank gevonden in de nationale pers.

Daarom zijn wij zeer dankbaar dat jullie op deze korte tijd zo snel hebben gereageerd op onze oproep.

ATO-TOOL NSPV 2019

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.