Op 28 september 2018 heeft het NSPV deel genomen aan de nationale manifestatie in het kader van ondermeer de ziektedagen.

Dit in samenwerking met de neutrale militaire vakbond ACMP.
Het was een succes, het NSPV kon rekenen op zo een 1500 manifestanten.

We hebben de gelegenheid gehad met een afgevaardigde van het kabinet een gesprek te hebben om onze eisen kenbaar te maken en om het standpunt van de minister van binnenlandse zaken te kennen inzake de problematiek van de ziektedagen.

De afgevaardigde van het kabinet laat ons weten:

- de Regering heeft een principebeslissing genomen omtrent een wijziging van het globaal systeem
- Dit principe sluit niet uit dat er nog een heel debat mogelijk is.
- De overheid is bereid om dit dossier specifiek voor de politie te onderhandelen
- Arbeidsongevallen worden niet opgenomen in deze regeling
- Er wordt een oplossing uitgewerkt voor de ernstig en zware zieken.
- Het bestaande ziektecontingent blijft behouden

ATO-TOOL NSPV 2019

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.