Heden 04 oktober 2018 had de eerste vergadering plaats van de werkgroep betreffende het nieuwe tuchtstatuut.

Het betreft een voorstel van de overheden die vinden dat de huidige tuchtwet veel te complex is en dringend aan een opfrissing toe is.

Daar het voorstel echt heel ver gaat en bepaalde personen alle macht geeft is dit niet bespreekbaar voor onze vereniging.

Bij de start van de vergadering werd door alle vakbonden dit standpunt meegedeeld aan de overheid. De vakbonden stonden dus duidelijk op één lijn en het voorstel was voor niemand van hen bespreekbaar.

De aanwezige vertegenwoordiger van de overheden heeft nog gepoogd om de vergadering toch een start te laten nemen door over bepaalde principes en krachtlijnen al te spreken doch ook dit voorstel werd ook afgewezen.

Een laatste poging was om dan al over de straffen te spreken.

Na ook deze afwijzing werd de vergadering beëindigd zonder een nieuwe datum te bepalen voor de verderzetting van de werkgroep.

Wij zullen blijven strijden voor een eerlijk en correcte tuchtwet en u op de hoogte houden via onze website en andere sociale media.

ATO-TOOL NSPV 2019

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.