Bericht aan onze leden

  • Als u bezorgd bent over uw toekomst, meer bepaald over uw pensioen en de gevolgen van de erkenning als "zwaar beroep";
  • Als u het gevoel heeft dat u niet genoeg verdient voor de risico's die u dagelijks neemt;
  • Als u genoeg heeft van het geweld - zelfs verbaal geweld - waaraan u maar al te vaak wordt blootgesteld, en vindt dat de daders een maximale straf verdienen;
  • Als u niet langer de stakende cipiers wil vervangen;
  • Als u het gebrek aan personeel in onze sector beu bent;
  • Indien van mening bent dat het probleem van de transmigranten chaotisch wordt beheerd met het risico dat u verantwoordelijk wordt gesteld voor de hieraan verbonden problemen;
  • Als u tegen het disciplinaire wetsvoorstel bent dat momenteel op tafel ligt; …

 

Kortom, als u als politieagent duidelijk wil laten zien dat u niet gerespecteerd wordt door politici en de bevolking en dit op een andere manier wil duidelijk maken dan door ons dit schriftelijk te laten weten of door berichten te posten op sociale media zoals "we breken alles af, wat doen de vakbonden?" …

Aarzel dan niet om op vrijdag 12 oktober 2018 tussen 06.30 uur en 08.30 uur, tijdens uw dienst, op initiatief controles uit te voeren of om een grootschalige controle te organiseren met alle collega's die willen deelnemen. U zal alleen maar uw werk doen als politieagent.

Vrijdag 12 oktober 2018 MOET een succes worden!

Het ordewoord?

Politieagenten hebben hun buik vol van de afbraak van hun statuut en eisen respect van politici en burgers!

 

Voor het gemeenschappelijk front van VSOA Politie en NSPV.

 

Vincent Gilles

Nationaal Voorzitter

+32475304864

Vincent Houssin

Nationaal ondervoorzitter

+32485184952

Carlo Medo

Nationaal Voorzitter

+32476384063

Thierry Belin

Nationaal Secretaris

+32496641336

ATO-TOOL NSPV 2019

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.