U zal wel vernomen hebben dat het NSPV een actie gedaan heeft voor de kerncentrale van Tihange.

Velen onder u zullen denken dat deze actie heeft plaats gevonden om u te beletten diensten van 12 uren te maken.

Of alleszins probeert men u dit te vertellen om uw syndicaat in een slecht daglicht te stellen.

Hier is niets van waar.

De reden waarvoor wij actie voeren gaat over uw arbeidsomstandigheden.

Maar nog meer over de globale capaciteit van uw dienst. 

Wij wensen een 100 procent bezetting van leden van DAB alvorens er veilig en conform het statuut kan gewerkt worden.

Daarom eisen wij dat de militairen nog even in versterking blijven alvorens DAB de beveiliging volledig kan overnemen.

Nogmaals het debat gaat niet over een 12-uren dienst.

Zoals jullie weten begrijpen wij jullie vraag en zijn dan ook vragende partij om het jullie mogelijk te maken om in 12- uren shiften te werken, als en alleen als we garanties hebben gekregen voor jullie welzijn en gezondheid betreffende de risicoanalyses, betreffende de organisatie van rust in een rustlokaal, betreffende een RIO waarvan de bepalingen minstens tegenstrijdig lijken met het statuut, betreffende aangepaste kledij en schoeisel.

Volgende woensdag wordt dit dossier onderhandeld op het onderhandelingscomité van politiediensten.

Wij houden u op de hoogte.

ATO-TOOL NSPV 2019

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.