Op 17/10/2018 meende de overheid dat het onderhandelingscomité moest samengeroepen worden. 

De vier vakorganisaties hebben de onderhandelingen geschorst met de vertegenwoordigers van de Minister van Binnenlandse Zaken. 

Het NSPV heeft de laatste maanden regelmatig de overheid gewaarschuwd over de onvrede die er heerst bij het personeel. Dit is vandaag nog maar eens duidelijk geworden door de spontane acties vanuit de basis. Het is een regelrechte schande dat onze overheden deze malaise genegeerd hebben.

Het NSPV stelt vast dat er veel desinformatie op het sociale netwerk verspreid wordt, maar heeft alle begrip voor de verzuchtingen van de basis.

Wij herinneren iedereen aan de drie basisprincipes voor het NSPV : 

Blijf met uw fikken van onze flikken!

Blijf met uw poten van ons statuut!

Laat ons onze job doen!

 

Omdat de overheid deze boodschap blijkbaar niet goed heeft begrepen, eisen wij dat de Minister van Binnenlandse Zaken zich verplaatst naar het onderhandelingscomité met een duidelijk standpunt en een actieplan.

Waardering voor de politiediensten niet enkel door woorden maar door daden.

De Minister heeft het minste respect voor de politiemensen nog voor hun vertegenwoordigers.

De gevolgen zijn voor zijn rekening.

ATO-TOOL NSPV 2019

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.