Geachte heer Minister van Binnenlandse Zaken,

Ik neem de vrijheid om u en de achterban een aantal bedenkingen en opmerkingen te bezorgen .

Ik doe dit openlijk omdat ik meen dat mijn gedachten vrij zijn.

Met veel belangstelling heb ik de radio uitzending op Radio 1 van 18 Oktober 2018 gehoord waar u enkele antwoorden geformuleerd hebt. 

Als voorzitter van het NSPV VZW ( nationaal syndicaat van het politiepersoneel en de veiligheidsdiensten) heb ik toch enkele opmerkingen.

U spreekt over een wezenlijke loonsverhoging voor sommige categorieën.

De publieke opinie hoort het woord  “loonsverhoging” en sluit haar oren. Maar u en ik weten beter.

Het gaat over een looncorrectie die slechts een minderheid van het personeel behelst. Zo weet u ook dat de mededeling dat sommige vergoedingen en toelagen in het loon gestoken worden eenvoudigweg fakenews is. Die betrokken toelagen en vergoedingen worden eenvoudig afgeschaft, zonder integratie in het loon tenzij u droomt van een functionele verloning. Dan heb ik dat donderdagavond voor de zoveelste keer eerder via de media mogen vernemen dan aan een onderhandelingstafel. Dit is een gewoonte geworden.

Het is een feit dat er een goede band bestaat tussen uw ambt, uw onderhandelaars en de vakbonden. Dit zolang wij bereid zijn te onderhandelen over alles waar de overheid interesse in heeft.  

Maar blijkbaar komt de boodschap niet zo goed door. Ik heb de boodschap van de achterban al maanden gehoord. U kan mij niet verwijten dat ik het niet verschillende keren aangehaald heb op de onderhandelingen. Ik heb het zelfs vaak geroepen. Ook in verschillende kranten en media heb ik de boodschap herhaald. Onlangs nog in 'De zevende dag': “Het personeel is ontevreden”. 

We moeten verder geen filosofische debatten voeren. Het personeel is ontevreden omdat ze vindt dat de regering en per definitie u van hun statuut moet blijven. Ontevreden omdat ze langer moeten werken voor minder geld. Ontevreden omdat de spelregels wijzigen tijdens het spel. Velen hebben een loopbaanplan gemaakt dat tot 56 of ten laatste 58 zou lopen maar geen 4,5,6,7,…zelfs 11 jaar erbij. 

U ontkent niet dat de stress hoog zit, ik ook niet.

Weet u dat ik eigenlijk begrip heb voor die groepering die is opgestaan?  

Zij tonen op een soms harde wijze waar het wel om draait. Solidariteit en korpsgeest. Nu nog eenheid van gezag en we zijn goed op weg. Allemaal zaken die we al eens besproken hebben. 

Dat brengt me naar het aspect aanwerving.

U heeft de budgetten voorzien. Ik zou fakenews verspreiden als ik zei dat het niet waar is.

Maar zitten de klassen vol?

En dat is nog niet het ergste. Kunnen we de juiste profielen aantrekken? Een bedrijf trekt mensen aan door hen iets te bieden.

Wat biedt de huidige politie hen?

De eer van het korps?

De onveilige en ongezonde werkomgeving met altijd verouderd materiaal?

Ga toch nog maar eens op bezoek in de “127 bis”.

Of beter ga eens kijken naar de huisvesting van de staf van uw nieuw paradepaardje DAB.

Fakenews? Neen. Er zijn mensen dag en nacht in de weer om de boel in orde te brengen.

Ondertussen  moet het personeel simpelweg uitvoeren.

Alweer geen fakenews!

Dat brengt me naar een ander thema. Dat van de ziektedagen .

Het personeel heeft keihard gewerkt tijdens het bezoek van Trump.

Aspiranten werden ingezet als chauffeur. Fakenews? Neen en we hebben hard op tafel moeten slaan om ze deftig te vergoeden.

Dus midden van de zomer komt het bericht dat het systeem van de ziektedagen  gewijzigd wordt.

Uiteraard moesten we dit vernemen via de pers in plaats van aan een onderhandelingstafel.

We hebben onmiddellijk gereageerd en we hebben van u mogen vernemen dat er een principeakkoord is over het afschaffen van de ziektedagen maar dat er overgangsmaatregelen zullen komen. Dat uiteraard zonder onderhandelingen.

In de media wordt dit vertaald vanuit uw kabinet als 'dit systeem maakt het mogelijk dat mensen twee jaar voor hun pensioen kunnen thuis blijven'. 

Dat is pas fakenews, want als ik op het officieel overlegorgaan netjes en beleefd de cijfers hier over vraag moet ik vast stellen dat die cijfers eenvoudigweg niet bestaan.

Ik kan kort zijn dan spaar ik u en mijzelf toch wat tijd.

Het afschaffen  van de ziektedagen is voor het NSPV niet bespreekbaar.

Hetzelfde geldt trouwens voor dat gedrocht van een nieuw tuchtstatuut, onverteerbaar. Ik hoor u al denken. Maar alles is nog bespreekbaar en er ligt nog niks op tafel! Wij zullen als vakorganisatie nooit mee gaan in een verhaal waar het personeel alleen maar slechter van wordt.  

Laten we toch even terugkomen op fakenews. U en ik kunnen niet ontkennen dat de basis mort. Troost u. Wij krijgen het beiden hard te verduren de laatste dagen. 

Ik heb de roep van de achterban al maanden gehoord en ik heb ze geventileerd.

Uw medewerkers aan de onderhandelingstafel hebben u toch ingelicht?

Heeft u hun boodschap dan begrepen en waar hebben we dan op gewacht?

 

Ik moet het wel toegeven dat u donderdag jl. een meester in communicatie was. De desinformatie die heerst in een Facebook groep in de monden van de vakbonden leggen. Meesterlijk maar doorzichtig. Het NSPV communiceert correct over de onderhandelingen. Zo hebben wij nooit gesteld dat wij nu een punt maken van de inconveniënten. Weerom komt dit fakenews van uw kant!

Maar waarom leeft dat idee op de werkvloer? Geen communicatie op de werkvloer? Fout van de vakbonden?

Ik ben bereid mijn deel van de verantwoordelijkheid te dragen, maar lid zijn van een vakbond is geen verplichting.

Als werkgever zijn personeel correct inlichten is een wettelijke plicht.

Is dat gebeurd?

Of is de werkdruk zo hoog dat men er zelfs niet toe komt het personeel de nodige opleiding te geven?

Of zijn we verzeild geraakt in laksisme?

Waar het ieder voor zich is?  Of jaloezie en afgunst? Of lopen sommige would-be generaals zo langs hun schoenen dat hen maar een ding rest, namelijk het personeel opfokken.

Er zijn nog zekerheden in het leven. 

Het is een kwestie van empathie en prioriteit hetgeen ook op uw niveau ontbreekt.

Die boodschap laat de achterban ook horen.

Uw toelichting over de personeelsbezetting was inderdaad fakenews.

Het personeel wil eigenlijk maar een aantal zaken uit uw mond horen.

“Ik blijf van uw statuut af.”

“Ik doe er alles aan om u tegen geweld te beschermen.”

“Ik blijf van uw ziektedagen af.”

“Ik verleng de NAVAP net zo lang als de bij militairen.”

“Het politiestatuut is een eigen bijzonder statuut en een politieman moet vroeger op pensioen kunnen.”

“Ik zorg voor een wezenlijke lineaire loonsverhoging.”

 

Waarschijnlijk vergeet ik in mijn emotie nog een aantal zaken.

Laten we aan het personeel nu eens eindelijk Good News brengen.

Ik kijk uit naar uw uitnodiging om ernstig te onderhandelen. 

 

Hoogachtend

 

Carlo Medo

Nationaal voorzitter NSPV vzw

ATO-TOOL NSPV 2019

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.