Het NSPV blijft onderhandelen voor zijn leden

Ondanks de uiterst moeilijke situatie waar deze Regering zich in bevindt heeft minister DE CREM formeel volgende engagementen genomen:

  • Wat betreft NAVAP heeft de minister beslist de verlenging van de NAVAP te bepleiten binnen de regering. Zelfs in deze moeilijke tijden. Hoe lang kan nog niet worden gezegd. Maar na de feestdagen zullen we verder communiceren. Ter info geven we mee dat het KB  NAVAP  in feite vandaag al “en regime” is.  Zolang er geen nieuw systeem is.
    Het hoofdstuk NAVAP is dus niet afgesloten en de weg tot een verlenging ligt met dit duidelijk engagement open.
  • Tuchtwet: het laatste ontwerp dat werd voorgelegd wordt niet verder onderhandeld doch men wil wel verder gaan in de vereenvoudiging/verbeteren van de huidige tuchtwet.
  • Afschaffing ziektecontingent – hier wordt momenteel geen prioriteit gegeven. Geen nieuwe documenten of initiatieven in dit dossier zijn te verwachten 
  • Rekrutering en selectie: dit dossier zal begin volgend jaar op de agenda van het OCP worden geplaatst.

ATO-TOOL NSPV 2019

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.