NSPV is de grootste onafhankelijke politievakbond van ons land.

NSPV is de grootste onafhankelijke politievakbond van ons land.
Door een administratief misverstand heeft de minister van binnenlandse zaken vorige week echter de niet-representativiteit van NSPV vastgesteld. Deze beslissing had ingrijpende gevolgen voor de politievakbond.
NSPV kon zich niet akkoord verklaren met deze administratieve rechtshandeling en heeft daarom met hoogdringendheid zijn rechten verdedigd voor de Raad van State.
Het recente arrest van de Raad van State geeft NSPV nu over de hele lijn gelijk.
Ingevolge het arrest van de Raad van State werd immers de administratieve beslissing van de minister geschorst. Hierdoor blijft NSPV niet alleen een erkende maar ook een representatieve politievakbond. Vandaag en morgen!
Wij danken al onze beleidsmensen, leden en medewerkers van NSPV voor hun rust en solidariteit in de recente periode van onzekerheid. Ook nu weer hebben we onze slogan “Samen Sterk” aan de buitenwereld getoond.
Bovendien zal NSPV in de toekomst met nog meer overtuiging de belangen van al zijn leden verder blijven verdedigen.

Carlo Medo Thierry Belin
Nationaal voorzitter

Nationaal secretaris

ATO-TOOL NSPV 2019

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.