Naar aanleiding van het Hoog Overleg Comité van heden 20 februari 2019 werd door de overheid meegedeeld dat er een actieplan is opgesteld.


Dit actieplan houdt in dat alle CALog’ers de voorziene gecertificeerde opleiding (COT) zullen kunnen volgen en alzo de competentietoelage verkrijgen.

Na het volgen van de gecertificeerde opleiding zal dit met terugwerkende kracht toegepast worden.

De overheid heeft duidelijk gesteld dat niemand enig financieel nadeel zal leiden.

Doe jullie aanvraag tot het volgen van deze opleiding zeker tijdig. Deze datum is van groot belang.

ATO-TOOL NSPV 2019

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.