Het is weer van 2016 geleden dat de politievakbonden uitgenodigd werden om een eisenbundel in te dienen.

Ondertussen werd er wel een sectoraal akkoord afgesloten. Het proces was lang maar uiteindelijk werd een akkoord gesloten tussen de overheid en de sociale partners. Maar dit sectoraal akkoord werd niet gesloten zonder een aantal fundamentele randopmerkingen van het NSPV.

Het afsluiten van akkoorden en onderhandelingen veronderstelt een houding van geven en nemen van beide partijen. Het is steeds een compromis van ideeën en tegenstellingen.

Het NSPV heeft echter gesteld dat het akkoord rond de looncorrectie geenszins betekent dat er een sociale vrede gesloten kan worden op het vlak van de loononderhandelingen. Ons uitgangspunt is steeds geweest dat de looncorrectie een grondige oefening is geweest om “fouten, vergetelheden en vergissingen” recht te zetten. We hebben dan ook aangegeven dat we snel een eisenbundel zouden indienen.

Download hier ons volledige eisenbundel.

ATO-TOOL NSPV 2020

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.