Deze avond ontvingen wij de nieuwe teksten in verband met het overgangsregime voor de pensioenen bij de politie.

Dat het politieberoep een specifiek karakter heeft, wordt nu duidelijk verwoord in het verslag aan de Koning dat is gevoegd bij het ontwerp van Koninklijk besluit. De wetgever erkent dat de omstandigheden waarin de leden van het operationeel kader moeten optreden te allen tijden potentieel gevaarlijk tot extreem gevaarlijk zijn. De psycho-sociale last, de bestendige stress, de gestelde fysische vereisten alsmede de absolute beschikbaarheidsplicht, dag en nacht, maken het tot een bijzonder veiligheidsberoep.

Een vervroegde uittreding uit het beroep blijft dus gerechtvaardigd en wordt uitgebreid tot het geheel van de politiepopulatie. Daarentegen gaat de voorgestelde regeling nauwer aansluiten bij de globale pensioenhervorming. Daardoor wordt de duur van de non-activiteit voorafgaand aan het pensioen geplafonneerd op maximaal 4 jaren. De verhoging van de vervroegde pensioenleeftijd van 62 naar 63 jaar zal dus een invloed hebben op de aanvangsleeftijd voor de non-activiteit aan het einde van de loopbaan die evenzeer zal evolueren van 58 naar 59 jaar.

Zoals voor de andere beroepen in de veiligheidssector, zal deze regeling voor onbepaalde duur worden gehandhaafd. De teksten vermelden niet meer dat deze regeling loopt tot 2019 met de optie op een jaarlijkse verlenging nadien. Nu zal deze specifieke regeling gelden tot alle regelingen van vervroegde uittreding in de federale openbare sector aangepast worden in uitvoering van het regeerakkoord en nadat besprekingen werden gevoerd in het Nationaal Pensioencomité over de zware beroepen.

In dat verband herneemt de regering de passage uit het regeerakkoord waar wordt vermeld dat “ de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor de regelingen van vervroegde uittreding in de federale openbare sector (verlof voorafgaand aan pensioen, disponibiliteit en andere) zullen gealigneerd worden op de voorwaarden voor de individuele werkloosheid met bedrijfstoeslag”.

De hervatting van de onderhandelingen is aangekondigd voor deze woensdag 13 mei. Blijf ons volgen om kennis te hebben van de laatste evolutie in dit dossier.

Gert Cockx
Nationaal voorzitter

ATO-TOOL NSPV 2024

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.