Vandaag heeft het Parlement de wet gestemd waardoor onze oudere collega’s (die hun preferentiële pensioenleeftijd bereiken ten laatste op 10 juli 2015) opnieuw vanaf die leeftijden met pensioen kunnen gaan.

Om 17.00 uur werden ook de pensioenonderhandelingen hervat en werden de nieuwe teksten voorgelegd door de minister van binnenlandse zaken Jan Jambon (zie NSPV info van eergisteren). Daarbij werd erop gewezen dat deze teksten het “laatste en beste” voorstel vormden van de regering.

Ter herinnering : het personeelslid dat een preferentiële pensioenleeftijd had van 54, 56, of 58 jaar voor 10 juli 2014 krijgt de mogelijkheid om vanaf de leeftijd van 58 jaar in betaalde nonactiviteit te gaan voor zover het betrokken personeelslid binnen de 4 daaropvolgende jaren met vervroegd pensioen kan gaan.

In tegenstelling tot wat er werd geschreven en gezegd, zal het vertrek in non-activiteit voorafgaand aan het pensioen op 58 jaar mogelijk blijven voor zij met een lange loopbaan.

Zelfs indien de vervroegde pensioenleeftijd overeenkomstig het regeerakkoord wordt verhoogd naar 62 ½ in 2017 en 63 in 2018, behoudt het personeelslid de mogelijkheid om vanaf 58 met non-activiteit te gaan en dat afhankelijk van het aantal gewerkte jaren. Daarbij weegt het aantal gewerkte jaren bij de politie zwaarder door omwille van het gunstige berekeningsstelsel (tantième).

De optie tot het nemen van een non-activiteit voorafgaand aan het pensioen is geen overgangsmaatregel meer voor beperkte duur maar wordt een volwaardige statutaire maatregel. Op onze vraag werd daarbij een extra garantie gegeven : het verslag aan de Koning zal vermelden dat deze regeling ten minste gehandhaafd blijft tot 31/12/2019 zelfs in geval er snel een akkoord zou zijn in het Nationaal Pensioencomité over een globale pensioenhervorming.

Op onze vraag heeft de minister formeel zijn engagement bevestigd om de gesprekken over de pensioenen verder te zetten binnen het onderhandelingscomité van de politiediensten zodra die gesprekken binnen het nationaal pensioencomité zijn afgerond.

De nationale raad van het NSPV zal in de loop van volgende week samen komen om zich uit te spreken over de nieuwe teksten.

Gert Cockx
Nationaal voorzitter

ATO-TOOL NSPV 2024

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.