Het nationaal syndicaat van het Politie- en Veiligheidspersoneel (NSPV) organiseert op 6 november een bijeenkomst in Luik naar aanleiding van de zitting van de correctionele rechtbank aangaande de feiten te Tiège in oktober 2018 waar enkele misdadigers met een oorlogswapen het vuur openden op politieagenten.

We zullen plechtig hulde brengen aan onze collega's die het afgelopen jaar vermoord zijn in Luik en Spa en we zullen denken aan Maxime en onze collega's die gewond raakten tijdens de evenementen in Tiège.
Wij vragen in het kader van geweld tegen politie zwaardere straffen dewelke als voorbeeld kunnen worden gesteld en dit op te nemen in het regeerakkoord alsook de nodige middelen ter beschikking te stellen voor onze politiediensten.
Wij zijn het geweld tegen de politie beu!
Stop de besparingen op de politiediensten!

Allen naar Luik!

Place Saint-Lambert
6 november om 9 uur


In aanwezigheid van Carlo MEDO, onze nationale voorzitter er en Thierry BELIN, onze nationale secretaris.

ATO-TOOL NSPV 2020

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.