De situatie aangaande de kogelwerende vesten werd opnieuw besproken in het Hoog Overlegcomité (HOC 237) op 16 oktober 2019.

Voor de ontbrekende bestellingen voor het personeel van de federale politie wordt het dossier, na gunstig advies van de inspecteur van Financiën, ondertekend door de minister; de bestelling zal worden opgestart nadat de maatregelen zijn genomen.
Daarnaast is de levensduur van de vesten gespecificeerd: 10 jaar voor discrete kogelwerende vesten (de eerste discrete kogelwerende vest, die in juli 2011 in voorraad is genomen, heeft een levensduur tot juli 2021); 12 jaar voor zichtbare kogelwerende vesten (de eerste zichtbare kogelwerende vest, die in april 2012 in voorraad is genomen, heeft een levensduur tot april 2024).
De minimale (bindende) normen worden door de SAT BiZ aan de plaatselijke politiechefs meegedeeld. Er zal geen sprake zijn om onder de minimumnormen te gaan... Deze normen zullen ook het onderwerp zijn van een mededeling van de CG aan alle medewerkers.
Daarnaast zullen aanbevelingen voor het onderhoud (en periodieke inspectie) en de opslag van kogelwerende vesten worden teruggeroepen.

ATO-TOOL NSPV 2020

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.