In de marge van een hoger overlegcomité is een lid van de juridische dienst van de federale politie komen toelichten dat de overheid een gepaste oplossing heeft voor de middenkaders die in november 2022 over kunnen gaan naar de baremische loonschaal M 5.1.

Ingevolge het sectoraal akkoord dienen de collega's aan de 'voorwaarden' te voldoen.
Dit betekent het voldoen aan de regels van de baremische opleiding.
Maar collega's die momenteel in de loonschaal M 4.1 zitten zijn vrijgesteld van het volgen van een baremische opleiding.
De overheid heeft voorgesteld om een praktische oplossing aan te reiken.
Er zal gekeken worden naar het aantal jaren aanwezigheid in de loonschaal M 4.1
Indien u meer dan 6 jaar in de loonschaal M4.1 zit, bent u volledig vrijgesteld van de voorwaarden van de baremische opleiding. Onder de 6 jaar in de loonschaal M4.1 zal u à rato van het aantal jaren in de loonschaal M4.1 moeten voldoen aan de voorwaarde van de baremische opleiding. Bijvoorbeeld 4 jaar in loonschaal M4.1 betekent dat u 2 baremische ( of gelijkgestelde) opleidingen moet gevolgd hebben enz.
De overheid heeft meegedeeld hier nog een communicatie over te voeren.

ATO-TOOL NSPV 2020

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.