De statutaire algemene vergadering van 27 maart 2020 is bijzonder belangrijk.

Er zullen verkiezingen worden gehouden voor volgende ambten:

 • Nationale voorzitter
 • Nationaal vicevoorzitter
 • Vertegenwoordiger van de Duitstalige Gemeenschap
 • Vertegenwoordiger van Nederlandstalige gepensioneerden

Deze verkiezingen vinden plaats:

27 maart 2020 vanaf 08.30u

2800 Mechelen, Technopolis, Technologielaan.

 

Hieronder vindt u de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze verschillende mandaten.

Nationale voorzitter

 • De administratieve toestand van actieve dienst hebben (art. 101 ARIO.)
 • In de afgelopen vier jaar ten minste één van de volgende functies hebben vervuld (art. 103 ARIO.): 
  • Lid van een bureau op nationaal of provinciaal vlak
  • Lid van een provinciale raad
  • Vaste afgevaardigde
 • De artikelen 16, 100 en 106 van het ARIO moeten ook in aanmerking worden genomen.
 • De verkiesbaarheidsvoorwaarden moeten uiterlijk op de dag van de verkiezingen zijn vervuld (art. 99 ARIO).

Nationaal vicevoorzitter

 • Mandaat dat uitsluitend is voorbehouden aan gepensioneerden of bij ontstentenis wanneer er geen kandidaten gevonden worden bij de gepensioneerden kan deze functie bekleed worden door iemand die in NAVAP is of een actief lid die + 50 jaar is. (art. 102 ARIO).
 • De artikelen 16, 100 en 106 van het ARIO moeten in aanmerking worden genomen.
 • Aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden moet uiterlijk op de dag van de verkiezingen worden voldaan (art. 99 ARIO).

Vertegenwoordiger van de Duitstalige Gemeenschap

 • Een administratieve functie in dienstverband hebben (art. 101 ARIO)
 • In de afgelopen vier jaar ten minste één van de volgende functies hebben vervuld (art. 103 ARIO):
  • Lid van een bureau op nationaal of provinciaal vlak
  • Lid van een provinciale raad
  • Vaste afgevaardigde
 •  De artikelen 16, 100 en 106 van het ARIO. dienen in aanmerking te worden genomen.
 • - Aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden moet uiterlijk op de dag van de verkiezingen worden voldaan (art. 99 ARIO).

Vertegenwoordiger van Nederlandstalige gepensioneerden

 • Mandaat dat uitsluitend is voorbehouden aan gepensioneerden of bij ontstentenis wanneer er geen kandidaten gevonden worden bij de gepensioneerden kan deze functie bekleed worden door iemand die in NAVAP is of een actief lid die + 50 jaar is. (art. 102 ARIO).
 • De artikelen 16, 100 en 106 van het ARIO moeten in aanmerking worden genomen.
 • Aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden moet uiterlijk op de dag van de verkiezingen worden voldaan (art. 99 ARIO).

 Hoe kan ik mijn kandidatuur stellen?

Art. 115 ARIO : de kandidaturen zullen ten laatste op 25 februari 2020 om middernacht per e-mail worden teruggestuurd naar de  Nationale Secretaris (tb@snps.be).

Art. 116 ARIO : In geval van een geschil over de regelmatigheid van de kandidatuur of de ontvankelijkheid van een kandidaat, beslist de N.S., bijgestaan door het hoofd van de Juridische Dienst, na overleg met de Voorzitter van de Arbitragecommissie.

 

De statuten en het huishoudelijk reglement van het NSPV zijn van toepassing op kiesverrichtingen.

 

ATO-TOOL NSPV 2020

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.