Voor u gelezen op wikipol

De overdracht van het jaarlijks vakantieverlof van 2019 wordt verlengd tot eind december 2020.

De klassieke regels voor het opnemen, intrekken en annuleren van verloven blijven van toepassing tijdens de periode van de inperkingsmaatregelen, namelijk:

Verlofaanvragen

  • De leden van het operationele, administratieve en logistieke personeel hebben de mogelijkheid hun verloven op te nemen, naar eigen wens en rekening houdend met de dienstnoodwendigheden, ook tijdens de periode van de inperkingsmaatregelen.
  • In geval van operationele noodwendigheden kunnen de verloven tijdens deze periode worden geweigerd door de functionele meerdere.
  • Het personeelslid kan in beroep gaan tegen deze beslissing.

Intrekking en annulering van verloven

  • De geplande verloven tijdens de periode van de inperkingsmaatregelen kunnen worden ingetrokken in geval van dringende operationele behoeften.
  • Het personeelslid kan vragen de goedgekeurde verlofaanvragen die het heeft ingediend na 19 april 2020 in te trekken, terwijl het op de hoogte was van de huidige context. Om de organisatie van de diensten niet te fel te ontwrichten, kan dit echter alleen in overleg met de functionele meerdere.

Meer informatie is te vinden in deel VIII van RPPol, in het bijzonder de artikelen VIII.III.1 tot VIII.III.11 en de artikelen VIII.1 tot VIII.4 van UBPol.

ATO-TOOL NSPV 2020

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.