Het NSPV heeft het thema al vaak aangebracht. Het is trouwens het eerste en belangrijkste punt uit ons eisenbundel.

Sedert meer dan 10 jaar staat dit punt bovenaan onze prioriteitenlijst.

Vele acties hebben we al gevoerd en verschillende contacten met de minister van Justitie en Binnenlandse zaken hebben plaats gehad.

Stop het geweld tegen onze politie.

Deze slagzin is ontelbare keren herhaald. In Luik stond het NSPV aan de basis van een grote gerichte actie.

De laffe wijze waarop onze Brusselse collega's worden aangevallen laat ons niet onberoerd.

We laten geen mogelijkheid onbenut om geweld tegen politie aan te klagen.

Maar is dit genoeg?

De verspreiding van een wansmakelijk en schandelijk filmpje door onze vrienden van het VSOA toont aan van niet.

Het geweld tegen politie krijgt een andere dimensie.. Het gaat verder als het klassiek kat-en - muis spel tussen jongeren en politie.

In onze Brusselse Hoofdstad neemt dit geweld ongekende proporties aan. Het lijkt op een goed georchestreerde aanpak van criminele bendes om de politie te intimideren. Het gaat over terreinwinst tussen criminelen en dienaars van het gezag.

De dienaars van het gezag moeten dan ook alle mogelijke juridische,administratieve en logistieke bescherming krijgen die maar mogelijk is.

Ze moeten door alle beleidsmakers op elk niveau ondersteund, beschermd en geholpen worden.

Het fenomeen moet aan banden gelegd. Het gezag behoort toe aan de Wet en niet aan de straat.

Wanneer komt er een einde aan dit driest geweld tegen onze politie?

Wie neemt de handdoek op en wie durft het fenomeen op een objectieve en doortastende wijze benaderen?

Het NSPV vecht samen met de andere sociale partners om een einde te stellen aan dit probleem.

Dit is geen strijd tot glorie en eer van één vakbond. Daarvoor is de inzet veel te hoog en te zwaar.

Dit moet een gezamenlijke strijd zijn van alle vakbonden die de politie lief hebben maar ook een strijd van elke politiemedewerker boven alle kleuren, filosofie en religie heen.

Dit gaat over de bescherming van onze democratische waarden.

Het NSPV doet een oproep aan al haar leden om elke vorm van geweld onmiddellijk mee te delen aan onze vakbond. Wij doen een oproep aan onze afgevaardigden op eender welk niveau om elke vorm van geweld zonder enige twijfel of vertraging ter kennis te brengen aan het Nationaal Bureau.

Alléén op die manier kunnen we schandelijke toestanden aanklagen en meewerken aan een definitieve oplossing.

U kan op ons rekenen. Kunnen wij op u rekenen?

Samen sterk.

ATO-TOOL NSPV 2020

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.