Op het onderhandelingscomité van 05 Juni 2020 heeft het NSPV niet nagelaten een aantal belangrijke vragen te stellen die onze leden bezig houden.

 1. Speedpedelec
  Het NSPV heeft gevraagd wat de werkelijke stand van dit dossier is. Zoals jullie uit de media vernomen hebben is er een wetsvoorstel ingediend en goed gekeurd. Dit dossier is het sluitstuk van een gezamenlijke inspanning. Nadat de regelgeving zijn juridische en administratieve weg gevolgd heeft, zal ze integraal van toepassing zijn voor de gehele Geïntegreerde Politie. Het is een kwestie van een zeer korte tijdspanne.  

 2. Kilometervergoeding tijdens CORONA
  Het NSPV heeft aan de overheid een toelichting gevraagd omtrent de toepassing van deze vergoeding. Immers doen allerlei geruchten het vermoeden rijzen dat sommige externe partners niet akkoord zouden gaan met deze vergoeding. Het standpunt van de voorzitter van het onderhandelingscomité is éénduidig en ondubbelzinnig.
  Het concept zoals onderhandeld gaat verder.

 3. Erkenning van Covid als beroepsziekte.
  Op vraag van een andere sociale partner laat de overheid weten dat er vanuit politieke hoek de wil bestaat om Covid-19, opgelopen onder bepaalde omstandigheden tijdens en door de uitoefening van de dienst, daadwerkelijk te erkennen als beroepsziekte. Onnodig u te herinneren dat deze problematiek een stokpaardje van het NSPV betreft. Dit dossier wordt verder opgevolgd. De nodige politieke en regelgevende initiatieven moeten hun beloop nog kennen. Doch het dossier is de goede richting in geslagen mede door de aanhoudende interpellaties van onze vakbond.

 

Ondanks de moeilijke omstandigheden waarin we de laatste maanden moeten werken, heeft het NSPV geen moment stil gezeten. Integendeel, elke dag staan onze afgevaardigden paraat om uw belangen te verdedigen.

Onze grootste beloning is uw vertrouwen en uw lidmaatschap.

Samen sterk.

 

 

 

ATO-TOOL NSPV 2021

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.