Zoals ieder van u zal hebben gemerkt, presenteert onze samenleving helaas steeds meer getuigenissen van gewelddaden.

 In gesprekken tussen individuen, in uitwisselingen op sociale media, in menselijke relaties en tenslotte op de openbare weg.

Moet dit rijmen met een vorm van tolerantie of fatalisme voor de verschillende vormen van geweld? Nee, en het probleem wordt alleen maar erger als de politie zelf het geweld niet kan stoppen.

Het probleem is gesteld. En het zal deze donderdag worden besproken in het onderhandelingscomité van de politie. Waarom bespreken we dit in dit cenakel? Omdat sommigen het nodig hebben gevonden om de politie als geheel te stigmatiseren en hen de zondebok te maken voor alle kwalen van onze samenleving. 

De afgelopen weken is ieder van ons echter getuige geweest van onaanvaardbaar geweld tegen de politie, simpelweg omdat de politie verantwoordelijk is voor de handhaving van de openbare orde en de openbare rust.

En, heel beledigend, we hebben kennis moeten nemen van zeer ernstige beschuldigingen aan het adres van de politie, die wordt beschuldigd van een systemisch beleid van "etnische profilering" om identiteitscontroles uit te voeren. De Belgische geïntegreerde politie zou dus, met de goedkeuring van haar hiërarchie en haar toezichthouder, een staatsorganisatie zijn waarbinnen een racistische cultuur wordt aangemoedigd of zelfs aangeleerd.

Laten we de burgers meteen geruststellen. Dat is het niet. En dit wordt sterk bevestigd door de commissaris-generaal en de minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

Sommigen beweren zelfs cijfers te hebben die het racistische en nodeloos gewelddadige karakter van deze politieagenten bevestigen. Op welke basis, volgens welke objectieve en wetenschappelijke criteria? Of zijn deze cijfers, zoals we vermoeden, alleen gebaseerd op emotionele reacties? Het NSPV verzet zich met de grootst mogelijke vastberadenheid tegen dergelijke gratuite claims. Politieagenten worden aan meerdere controles onderworpen nog voor ze in de academie worden opgenomen. En dit zal gedurende hun hele carrière voortduren. Omdat we een voorbeeldfunctie hebben. En omdat we er trots op zijn.

Het is zo makkelijk om bij de politie te komen... dat slechts één kandidaat op acht het voor elkaar krijgt!

We vatten de fysieke, morele en psychologische kwaliteiten van de politiekandidaten samen in één uitdrukking: mens sana in corpore sano!

Er is geen plaats in ons huis voor onstabiele, racistische, gewelddadige persoonlijkheden.

 

Dus er zouden absoluut geen racisten in het politiekorps zitten? Het zou dom zijn om te doen alsof. De politie betrekt immers burgers uit het maatschappelijk middenveld, waarin zich racisten bevinden.

Aan de andere kant, beweren dat deze racistische cultuur binnen de Belgische politie wordt aangeleerd bestaat uit gevaarlijke desinformatie.

 

Tot slot zijn er mensen die de politie willen ontwapenen, tot de eenvoudigste uitdrukking willen herleiden, haar slagvaardigheid willen verminderen en vooral een fundamenteel beginsel van het Belgische recht willen wegnemen. Dat van het vermoeden van onschuld waar elke burger recht op heeft. Dit is onaanvaardbaar en het NSPV zal dergelijke ondemocratische beschouwing nooit tolereren.

 

We roepen de burgers op om goed na te denken: zal de wolf erin slagen u te overtuigen dat de herdershond het meest kwaadaardige wezen is dat er is? Als deze dappere hond eenmaal is uitgeschakeld, zal het schaap een zeer fragiele prooi zijn! Of, om het anders te zeggen, wie is de laatste verdedigingslinie voor het behoud van onze rechtsstaat als de politie eenmaal is uitgeschakeld?

 

Burgers, wakker worden. Roep uw politici op en eis dat ze stoppen met het geweld tegen de politie. Eis dat ze de politie de middelen geven om het werk te doen. Steun uw politieagenten, want als eerlijke burgers heeft u niets te vrezen van hen. Integendeel. Ze zijn er om u te beschermen tegen bandieten en ze zetten zich in voor het voortbestaan van onze democratische samenleving.

ATO-TOOL NSPV 2021

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.