109 stem biljetten gekregen waarvan 107 geldig

Nationaal voorzitter: Carlo MEDO

Nationaal vicevoorzitter, vertegenwoordiger van de Franstalige gepensioneerden : Christian ANDRE

 Afgevaardigde Duitstalige Gemeenschap : André Schockweiller 

Vertegenwoordiger van de Nederlandstalige Gepensioneerden : Jan BOON

Ereleden : Marcel De Loof , Dany CAVET, Pierre Vrijens, Gilbert Verkyndere

 

ATO-TOOL NSPV 2024

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.