Door de publicatie van het Koninklijk Besluit nummer 39 heeft de wetgever gevolg gegeven aan de verzuchtingen van het NSPV inzake de besmetting van haar leden door COVID-19 in de uitvoering hun beroepsopdracht.

Van in het begin van de crisis heeft NSPV gewerkt aan het vinden van een juridische oplossing om deze problematiek van ziekte en afwezigheid te bestrijden.

Nu wordt er door de wetgever aanvaard dat wie binnen zijn opdracht als lid van de geïntegreerde politie, die aanzien wordt als een cruciale sector, geen afstand van anderhalve meter kon houden en ziek viel binnen de veertien dagen, aangifte kan doen als beroepsziekte!

Indien het dossier aanvaard wordt als beroepsziekte dan worden kosten en dagen vereffend in deze status.

Thans wordt er intern onze organisatie gewerkt aan een procedure om onze leden te begeleiden in de afwerking van deze dossiers. U zal hierover eerstdaags verder geïnformeerd worden.

Inmiddels kan u reeds terecht met uw vragen via mail op juristnl@nspv.be of juristfr@snps.be

ATO-TOOL NSPV 2021

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.