De beelden van de moeilijkheden in diverse kustgemeenten zijn bijna surrealistisch.

Onze politiemensen worden beschimpt, bekogeld, aangevallen door jongeren die er enkel op uit zijn om moeilijkheden te veroorzaken. Ze getuigen van een totaal gebrek aan respect aan de normen en waarden in onze rechtsstaat.
Onze mensen verdienen het grootste respect om hun professionalisme te bewaren in deze omstandigheden. Dit is meer dan een brug te ver en vanuit de overheid verwachten we een krachtig signaal. Geen zoveelste loze beloftes.
Ipv erop uit te zijn om kritiek te geven en filmpjes van politietussenkomsten minutieus te analyseren om toch maar ergens een foutje te vinden, verdienen onze politiemensen alle steun. Iedere dag opnieuw!

Hoe krijg je het nog uitgelegd aan een brave burger die zijn mondkapje draagt, in zijn bubbel blijft,... dat sommigen een totaal gebrek aan respect hebben voor hun medemensen in deze gezondheidscrisis zonder weerga.

Onze leden kunnen alvast op ons rekenen. Wij gaan hen wel bijstaan!

Kris Blomme, Provinciaal Voorzitter West-Vlaanderen

Wesley Huysentruyt, Vaste afgevaardigde West-Vlaanderen

ATO-TOOL NSPV 2020

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.