Op het HOC van 02/09/2020 werd meegedeeld dat de kosten voor verplaatsing tijdens de Covid periode zullen vergoed worden zoals afgesproken. De minister van binnenlandse zaken heeft hiervoor zijn akkoord gegeven.

Een termijn is nog niet bepaald er moeten nog budgetten voorzien worden.