In het kader van de behandeling van de dossiers terugbetaling van medische kosten en meer bepaald de achterstand van 11 maanden,

werd een stakingsaanzegging ingediend om eindelijk te weten te komen in hoeverre de Overheid al dan niet de achterstand heeft ingehaald. Het is van het grootste belang dat de personeelsleden niet maanden op hun terugbetaling van de medische kosten moeten wachten. 
De Overheid heeft vandaag volgende engagementen genomen: 

  • Alle nieuwe dossiers zullen binnen de maand worden terugbetaald. 
  • De volledige terugbetalingsprocedure zal gedigitaliseerd en vereenvoudigd worden. 
  • De achterstand zal binnen de 8 maanden worden weggewerkt.
  • Het personeelstekort zal op heel korte termijn worden aangevuld. 
  • Mits een tijdelijke maatregel zal er gezocht worden om de dienst uitbetaling te versterken. 
  • Elke 15de van de maand zal de Overheid een update geven van de vooruitgang van de terugbetalingsdossiers.  

De stakingsaanzegging wordt tijdelijk ingetrokken. Op het onderhandelingscomité van maart 2021 zal een eerstvolgende update van de opvolging van de terugbetalingsdossiers worden gegeven. 

ATO-TOOL NSPV 2021

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.