In aanwezigheid van Minister Annelies Verlinden werd heden het kader en timing vastgelegd voor de onderhandelingen voor een nieuw sectoraal akkoord en de verdere uitvoering van het akkoord van 2018. 

De Minister wil een open en constructief debat, ook als het gaat over breekpunten. Het einddoel van deze onderhandelingen heeft als doel structurele maatregelen te treffen die de Geïntegreerde Politie ten goede komen. Het akkoord zal in één geheel, één finale tekst worden gegoten. De start van deze onderhandelingen zullen eind februari aanvatten en tweewekelijks plaatsvinden thema per thema. Een eerste evaluatie zal binnen zes maanden plaatsvinden. 

ATO-TOOL NSPV 2021

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.